Wat we doen

Website met betrouwbaar aanbod

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn kopers een website bieden met uitsluitend betrouwbaar aanbod. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld uit een asiel) uit binnen- of buitenland. 

Tegelijkertijd moet voorlichting en informatie helpen bij een goede match tussen hond en mens. Op de website krijgt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop hulp  met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo'n website te komen zijn er  kwaliteitscriteria nodig voor de fokkerij. Denk aan criteria voor  gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. 
Daarnaast moet worden gezorgd voor een juiste match tussen hond, mens en omgeving. 


Voor import van honden uit het buitenland komen er nog specifieke criteria bij. Die hebben bijvoorbeeld te maken met: transparantie over herkomst en selectie van het dier en het voorkomen van insleep infectieziekten. Ook zijn er criteria die te maken hebben met socialisatie en transport. Bijkomend willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in het land van herkomst.

De aankomende huisdierbezitters moeten er straks op kunnen rekenen dat de hond die zij via FairDog vinden een fysiek en mentaal gezonde hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd. En dat ze, vergezeld van de juiste informatie samen een mooie toekomst tegemoet gaan.

Stimuleren bonafide handel en terugdringen malafide praktijken

De vraag en aanbod van bonafide honden is uit balans. Met voorlichting willen we het aanbod stimuleren. We richten ons zowel op de commerciële fokkers als particulieren met een gelegenheidsnestje. De voorlichting betreft bijvoorbeeld de voor- en nadelen van castratie en  relevante wet- en regelgeving. Om malafide handel tegen te gaan, willen we dat er een platform komt dat mensen financieel ondersteunt bij het verantwoordelijk stellen van foute fokkers en handelaren wanneer een gekochte pup juridisch een miskoop blijkt.